بعد از راه اندازی پایگاه خبری مهندسین نیوز (اولین سایت خبری اختصاصی نظام مهندسی) و به فرشگاه مهندسین در سال 95، این مجموعه تصمیم به تخصصی سازی فعالیت ها براساس رشته های زیرمحموعه نظام مهندسی گرفت. از این رو، در سال 99، سایت تاسیسات برقی، به عنوان اولین زیرمجموعه این تیم به صورت اختصاصی برای آموزش مفاهیم مهندسی برق راه اندازی شد.

اهم اهدا و زمینه های کاری این سایت عبارت است از:

1) آمادگی برای آزمون نظام مهندسی برق

2) آموزش مهندسین دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی

3) آمادگی آزمون های استخدامی

4) آموزش های تخصصی بازار کار

این سایت به صورت اختصاصی زیر نظر مهندس محمد کریمی، مولف و مدرس دوره های آمادگی ازمون نظام مهندسی برق، می باشد.

لینک کوتاه :
فهرست