1. خانه
 2. keyboard_arrow_right
 3. اطلاعات کاربردی نظام مهندسی
 4. keyboard_arrow_right
 5. تحلیل آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی مهر 98

تحلیل آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی مهر 98

در یادداشت پیش رو، تحلیل کاملی از نحوه طرح سوالات آزمون نظام مهندسی برق صلاحیت طراحی طراحی مهر 98 و بررسی آماری این آزمون با مقایسه با آزمون های ادوار قبل ارائه خواهد شد.   1) تحلیل آزمون اطلاعات پیش رور، از «کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات…
تعداد نظرات:
0

در یادداشت پیش رو، تحلیل کاملی از نحوه طرح سوالات آزمون نظام مهندسی برق صلاحیت طراحی طراحی مهر 98 و بررسی آماری این آزمون با مقایسه با آزمون های ادوار قبل ارائه خواهد شد.

 

1) تحلیل آزمون

اطلاعات پیش رور، از «کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی» استخراج شده است. آزمون طراحی برق دارای 60 سوال است؛ ولی بدلیل اینکه ممکن است یک سوال با بیش از یک منابع باید جواب داده شود، مجموع تعداد از 60 تجاوز می کند. چند نکته ابتدایی که در این یادداشت باید به آنها توجه داشت:

 • منظور از اخلاق، مقررات، راهنمای 13 و 110 به ترتیب اصول اخلاق حرفه ای، کتاب قانون نظام مهندسی، راهنمای طراحی و اجرای تاسیسات برقی (تالیف مرحوم موسسیان) و جلدهای اول و دوم نشریه 110 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است. سایر اعداد نوشته شده نیز، شماره مباحث است.
 • منظور از «سنوات قبل»، همان سوالاتی هستند که مراجع متنوعی طرح شده ولی بهترين مرجع براي جواب دادن به به آنها، مطالعه پرسش هاي سالهای پیش آن است.
 • پرسش هاي متفرقه نيز، پرسش ها با دشواري زياد و پرسش هائي که از منابع متفرقه مطرح مي شوند را شامل مي شود.

1-1) گروه بندی سوالات

دسته بندی سوالات های آزمون های ادوار قبل (از اسفند 95 تا مهر 98) طبق منابع آزمون در جدول زیر ارایه شده است.

دسته بندی پرسش های آزمون های نظام مهندسی برق طراحی بر مبنای منابع

براساس نتایج جدول فوق می توان نوشت:

 • تاکنون هیچ پرسش از «مبحث 1» در آزمون طراحی تاسیسات برقی مطرح نشده است.
 • تنها یک پرسش«اصول اخلاق حرفه ای» در آزمون طراحی تاسیسات برقی مطرح شده است.
 • در آزمون مهر 98، برای اولین بار از «مبحث 2» برای طراحی سوال مطرح شده است.
 • سهم «مبحث 3»، در آزمون طراحی بین دو تا چهار پرسش در هر آزمون بوده است.
 • بجز آزمون های اسفند 95 و بهمن 97، در بقیه آزمون ها یک پرسش از «مبحث 19» مطرح شده است.
 • همچون آزمون بهمن 97، در مهر 98 نیز هیچ پرسشی از «مبحث 21» طرح نشده است.
 • در دوره اخیر آزمون، سه پرسش از «کتاب قانون نظام مهندسی» طرح شده است.
 • بعد از چند دوره که تعداد قابل توجهی سوال از مبحث 13 مطرح می شد، در آزمون مهر 98، سهم این مبحث به شدت کاهش یافت.
 • سهم مبحث 15 در آزمون طراحی، تغییر چندانی نمی کند و همان 5 پرسش است.
 • در مهر 98، برای اولین بار در آزمون طراحی، از نشریه 110 طرح شده آن هم 4 پرسش.
 • تعداد پرسش از سنوات قبل و پرسش های متفرقه در آزمون مهر 98 به صورت قابل توجهی افزایش یافت.

1-2) تحلیل  منابع

سهم هر کدام از گروه هاي منابع آزمون در شکل زیر تفکیک شده است.

درصد سهم منابع در 5 دوره آزمون نظام مهندسی طراحی برق

با توجه به شکل، نزدیک به نیمی از سوالات آزمون نظام مهندسی طراحی برق از منابع تخصصی (مباحث 13 و 15) مطرح شده است. بعد از منابع تخصصی، بیشترین پرسش از منابع عمومی (مباحث 1، 2، 3، 12، 19، 21 و 22 و کتاب قانون) مطرح شده است. منابع فرعی (راهنمای مبحث 13 و نشریه 110) نیز در فاصله بسیار از منابع عمومی در جایگاه سوم است.

تعداد سوالات از منابع مختلف در آزمون نظام مهندسی طراحی برق

مهمترین نکته در مقایسه سهم منابع در آزمون های مختلف، کاهش سهم منابع تخصصی (مباحث 13 و 15) در آزمون مهر 98 بود. سهم منابع عمومی (مباحث 1، 2، 3، 12، 19، 21 و 22 و کتاب قانون) در ازمونهای طراحی همیشه 9 یا 10 پرسش است. تعداد سوالات مطرح شده از منابع فرعی (راهنمای مبحث 13 و نشریه 110) همچنان در حال افزایش است و در آزمون مهر 98 باز از آزمون بهمن 97 بیشتر شده است. سهم سوالات سنوات قبل (سوالات مفهومی که برای پاسخ به آن به آن به پرسش سالهای قبل مسلط بود)، در آزمون مهر 98 به یک سوم کل سوالات (20 پرسش) رسیده است. سوالات متفرقه (سوالاتی که از منابع نامشخص یا خیلی سخت) در آزمون مهر 98 رشد قابل توجهی داشته اند.

. 1-3) تحلیل محتوایی

با توجه به سوالات آزمون، موارد زیر قابل توجه است:

 • اهمیت ویژه مبحث 13: از بین دو مبحث مهم 13 و 15 (منابع تخصصی)، سهم مبحث 15 همان 3 یا 4 پرسش باقی مانده است اما مبحث 13، همچنان تعداد قابل توجهی از پرسش های آزمون را به خود اختصاص می دهد، این مبحث در آزمون بهمن 97 بیش از نصف سوالات را به خود اختصاص داده است.
 • اشتراک پرسش: 46 پرسش از سوالات آزمون بهمن 97، بین دو صلاحیت طراحی و نظارت مشترک و 14 تاي ديگر نيز اختصاصي صلاحيت طراحی است.
 • پرسش های تصویری: تعداد قابل توجهی از سوالات آزمون نظام مهندسی بهمن 97، به صورت تصویری بودند، یعنی طراحان سوال به جای طرح سوال از متن آئین نامه با شبیه سازی آن با شکل های مختلف، میزان تسلط داوطبان را محک زده اند.
 • پرسش های چند آئین نامه ای: برای پاسخ به تعدادی از سوالات آزمون باید بیش از یک آئین نامه و یا حتی بیش از یک مبحث مورد بررسی قرار گیرند.
 • فصل هاي مهم مبحث 13: بیشترین پرسش های آزمون طراحی بهمن 97 از پیوست 1 و فصل 7 (6 پرسش) مطرح شده، سهم سایر فصول عبارت است از: فصل 2(1 سوال)، فصل 3(2 سوال)، فصل 5 (3 سوال)، فصل 6 (1 سوال)، فصل 8 (3 سوال)، فصل 9 (3 سوال)، فصل 10 (2 سوال)، پيوست 2 (1 سوال)، پيوست 4 (2 سوال)، پيوست 5 (2 سوال)، پيوست 6 (1 سوال).

2) راهکارهای کلیدی برای موفقیت در آزمون

طبق تحليلهاي انجام شده اختصاصي و تجربيات دوره هاي قبل مي توان برای هر کدام از منابع، راهکارهای عملی برای پاسخ دهی و موفقیت ارائه می شود.

2-1) منابع عمومی

 • جزئیات منابع: این مجموعه پرسش ها از هشت منبع (شامل کتاب قانون نظام مهندسی، مباحث 1، 2، 3، 12، 19، 21 و 22) با حدود 1100 صفحه مطرح می شود
 • مشخصه های مهم: و سهم 15درصدی در آزمون طراحي نظام مهندسی تاسیسات برقی داشته و آسان ترین گروه سوالات آزمون هستند.
 • راهکار پیشنهادی:
 • کتاب میکرو تاسیسات برقی: خلاصه ای از مهمترین آئین نامه های مبحث عمومی با پاسخ پرسش ها به صورت طبقه بندی شده از اولین دوره آزمون (سال 73) تا آخرین دوره.
 • کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی: هزاران کلمه کلیدی از کلیه منابع آزمون با شماره صفحه و شماره آئین نامه.

2-2) منابع اختصاصی

 • جزئیات منابع: پرسش هایی که از دو مباحث 13 و 15 طرح می شود.
 • مشخصه های مهم: نزدیک نیمی از سوالات را به خود اختصاص می دهد. مجموع تعداد صفحات این دو مبحث، 300 صفحه است.
 • راهکار پیشنهادی:
 • فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت): کلاس درس کامل با معرفی و تحلیل مهمترین و پرچالش ترین آئین نامه های مباحث 13 و 15 با پاسخ تشریحی پرسش های مربوطه.
 • فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق-طراحی: کلاس درس کاملی برای مباحث 13 و 15، راهنمای مبحث 13 و نشریه با حل صدها پرسش ها از اول دوره تا آخرین دوره
 • کتاب درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت): معرفی آئین نامه های مهم مباحث 13 و 15 و حل تمامی پرسش های آن از اولین دوره آزمون (سال 73) تا آخرین دوره (مهر 96).
 • کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق-طراحی: کتاب اختصاصی آزمون نظام مهندسی برق صلاحیت طراحی براساس آئین نامه های مباحث 13 و 15، راهنمای مبحث 13 و نشریه 110 با پاسخ تشریحی پرسش های مربوطه.
 • کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی: 28 هزار کلمه کلیدی از کلیه منابع آزمون با شماره صفحه و شماره آئین نامه.

2-3) منابع فرعی

 • جزئیات منابع: سوالات مطرح شده از کتاب راهنمای طراحی و اجرای تاسیسات برقی (راهنمای مبحث 13) و نشریه ۱۱۰-۱ و ۱۱۰-۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 • مشخصه های مهم: حدود 10 درصد از سوالات را به خود اختصاص داده و کل تعداد صفحات این منابع، 1500 صفحه است.
 • راهکار پیشنهادی:
 • کتاب تاسیسات برق پلاس: خلاصه سازی و دسته بندی مهمترین قسمتهاي این منابع با پرسش های مربوط به هر بخش به صورت طبقه بندی شده با پاسخ تشریحی.
 • کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق-طراحی: کتاب اختصاصی آزمون نظام مهندسی برق صلاحیت طراحی براساس آئین نامه های مباحث 13 و 15، راهنمای مبحث 13 و نشریه 110.
 • کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی: 28 هزار کلمه کلیدی از کلیه منابع آزمون با شماره صفحه و شماره آئین نامه.

2-4) آزمون های سنوات قبل

 • جزئیات منابع: سوالاتی که از کتابها و منابع متنوع مهندسی برق مطرح شده اما بهترین منبع برای آنها تسلط بر پرسش های سالهای قبل است.
 • مشخصه های مهم: سهم يک پنجمی در آزمون طراحي نظام مهندسی تاسیسات برقی را به خود اختصاص می دهد
 • راهکار پیشنهادی:
 • فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی: کلاس درس کامل با معرفی و تحلیل مهمترین و پرچالش ترین آئین نامه های مباحث 13 و 15 با پاسخ تشریحی پرسش های مربوطه.
 • کتاب درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی: معرفی آئین نامه های مهم مباحث 13 و 15 و حل تمامی پرسش های آن از اولین دوره آزمون (سال 73) تا آخرین دوره (مهر 96).
 • کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی: پاسخ تشریحی و استاندارد پرسش های سالهای اخیر برای مرور و جمع بندی در چند روز منتهی به آزمون
 • رفع اشکال تلگرامی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی: آموزش مستقیم و بی واسطه مطالب و رفع اشکال با مدرس دوره.
 • آزمون های آزمایشی تاسیسات برقی: ارائه پرسش های کاملا استاندارد و همگن با آزمون اصلی.

 

2-5) پرسش های متفرقه

 • جزئیات منابع: دشوارترين گروه از مجموعه پرسش های آزمون هستند که منبع خاصی برای آن وجود ندارد.
 • مشخصه های مهم: حدود 10 درصد سوالات را به خود اختصاص می دهد.
 • راهکار پیشنهادی:
 • کتاب تاسیسات برق پلاس: خلاصه ای از بخشنامه های شرکت توزیع که منبع پرسش های متفرقه محوب می شود، در این کتاب ارائه شده است.

3) کارنامه

مقایسه تطبیقی آزمون طراحی تاسیسات برقی مهر 98 با منابع آزموشی مهندس کریمی-1

مقایسه تطبیقی آزمون طراحی تاسیسات برقی مهر با منابع آزموشی مهندس کریمی-2

کلمات فیلم مشترک، درسنامه، فیلم نظارت، راه نظارت، کلیدواژه، پلاس، تشریح، میکرو و آ.آزمایشی به ترتیب معرف فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت)، کتاب درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی، فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی اختصاصی صلاحیت طراحی، کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق-طراحی، کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی، کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی، کتاب میکرو تاسیسات برقی و آزمون های آزمایشی تاسیسات برقی است. حروف «ص» و «ف» معرف صفحه و فصل و در آزمون آزمایشی هم شماره آزمون (شماره پرسش) است.

 

براساس جدول فوق، به جز 7 پرسش، بقيه پرسش ها توسط محصولات آموزشي معرفي شده قابل پاسخگوئي بوده است. در  جدول زير، سهم هر محصول در آزمون طراحي نشان داده شده است.

 

 

جدول (3): تعداد و درصد سوالات قابل پاسخگوئي توسط محصولات آموزشي*

تعداد و درصد سوالات قابل پاسخگوئي توسط محصولات آموزشي در آزمون نظام مهندسی برق طراحی مهر 98

لینک کوتاه :

[views]

تعداد نظرات:
0

برچسب ها

نظر خود را بگذارید

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

پربازدید ترین ها

جستجو در سایت

آزمون نظام مهندسی

فهرست
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x